Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 19.06.2023 r.

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego, zgodnie z kryterium wyboru, wybrana została oferta złożona przez firmę: Sylwester Gomółka “SYL-KOM” Informatyczna Obsługa Firm i Instytucji ul. Do Sadku 32 34-143 Jastrzębia NIP 551-224-38-89, w wysokości 94 281,96 zł brutto.