Pielęgniarki i położne

  • Joanna Bury – pielęgniarka POZ
  • Bogumiła Lasek – pielęgniarka szkolna/ pielęgniarka POZ
  • Magdalena Kozicka – pielęgniarka POZ
  • Edyta Włodarczyk – położna POZ
  • Paulina Sanecka – pielęgniarka POZ