NZOZ “BIELMED”

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne środki ostrożności i zmieni się sposób przyjęć pacjentów

Realizacja świadczeń poprzez TELEPORADY

KONTAKT (8:00 – 18:00)

14 68 19 780

577 121 418

577 954 730

REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA

  • RECEPTY są wydawane telefonicznie – KOD do e-recepty przekazywany jest telefonicznie

*zamówienie leków stałych jest możliwe również poprzez przesłanie informacji na adres e-mail NZOZ@BIELMED.PL

Proszę w temacie wpisać: Recepta na leki stałe

W treści wiadomości proszę wpisać:

1. Imię, Nazwisko, nr PESEL, nr telefonu, oraz nazwę i ilość leków

  • PACJENTOM SĄ UDZIELANE TELEPORADY
    (w godzinach pracy przychodni przez wszystkich lekarzy – zgodnie z grafikiem)
  • JEŻELI WIZYTA W PRZYCHODNI JEST NIEZBEDNA – PACJENT BĘDZIE UMAWIANY NA KONKRETNĄ GODZINĘ
    (*prosimy o punktualne przychodzenie na umówiony termin – nie wcześniej)
  • W uzasadnionych przypadkach jest wystawiane zwolnienie lekarskie (L4) poprzedzone teleporadą

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o nie zgłaszanie się do placówki osobiście.

Prosimy o cierpliwość – telefony są odbierane na bieżąco, jednak muszą Państwo brać pod uwagę, że czas oczekiwania na połączenie może być dłuższy.