Zapytanie ofertowe

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BIELMED” Lucjan Bielatowicz, Małgorzata Kamińska-Bielatowicz- spółka partnerska lekarzy realizuje projekt Grantowy nr. POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”).

Zapraszamy do udziału w postępowaniach ofertowych dotyczących wyboru dostawców sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

1. Postępowanie dotyczące dostawy sprzętu IT: Zapytanie-ofertowe-z-dn-19-06-2023.pdf, Zal.-Nr-1-Umowa-z-dostawca-sprzetu.pdf, Zal.-Nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan.pdf z dnia 19.06.2023 r.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

NZOZ „BIELMED”., jako beneficjent projektu pn.:

  • Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

1. Wysłać wiadomość na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

2. Dokonać zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeń korzystając z dedykowanej strony internetowej.